Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Franc Thụy Sĩ (CHF)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Franc Thụy Sĩ (CHF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 1.953,02 Lượng -74,53 -3,68 %
52,081 Gram -1,99
1.619,89 Ounce -61,82
52.081 Kilo -1.987,49