Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/02/24 75.408 Lượng 378,22 0,50 %
2.010,87 Gram 10,09
62.545 Ounce 313,70
2.010.873 Kilo 10.085,81