Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 40.873 Lượng 1.258,41 3,18 %
1.089,94 Gram 33,56
33.901 Ounce 1.043,76
1.089.945 Kilo 33.557,65