Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 133.760 Lượng 57.999,69 76,56 %
3.566,93 Gram 1.546,66
110.944 Ounce 48.106,46
3.566.928 Kilo 1.546.658,52