Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
26/09/22 38.308 Lượng -1.284,59 -3,24 %
1.021,54 Gram -34,26
31.774 Ounce -1.065,47
1.021.545 Kilo -34.255,64