Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 39.262 Lượng -2.752,16 -6,65 %
1.046,97 Gram -73,39
32.565 Ounce -2.282,71
1.046.975 Kilo -73.390,91