Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Euro (EUR)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Euro (EUR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 2.048,36 Lượng 5,50 0,27 %
54,623 Gram 0,15
1.698,96 Ounce 4,56
54.623 Kilo 146,54