Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Kari Gruzia (GEL)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Kari Gruzia (GEL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 5.692,37 Lượng -524,78 -8,57 %
151,80 Gram -13,99
4.721,40 Ounce -435,27
151.796 Kilo -13.994,22