Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Kari Gruzia (GEL)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Kari Gruzia (GEL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 5.692,37 Lượng 1.723,96 44,49 %
151,80 Gram 45,97
4.721,40 Ounce 1.429,90
151.796 Kilo 45.972,33