Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Kari Gruzia (GEL)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Kari Gruzia (GEL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 5.692,37 Lượng -961,99 -14,66 %
151,80 Gram -25,65
4.721,40 Ounce -797,90
151.796 Kilo -25.653,12