Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Kari Gruzia (GEL)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Kari Gruzia (GEL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 5.692,37 Lượng -1.652,78 -22,79 %
151,80 Gram -44,07
4.721,40 Ounce -1.370,86
151.796 Kilo -44.074,02