Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Cedi Ghana (GHS)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Cedi Ghana (GHS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 20.434 Lượng 6.991,20 53,59 %
544,91 Gram 186,43
16.949 Ounce 5.798,68
544.909 Kilo 186.431,87