Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Shekel Israel mới (ILS)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Shekel Israel mới (ILS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 7.040,63 Lượng 206,66 3,06 %
187,75 Gram 5,51
5.839,68 Ounce 171,41
187.750 Kilo 5.510,86