Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Yên Nhật (JPY)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Yên Nhật (JPY)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 433.508 Lượng 73.774,83 20,51 %
11.560 Gram 1.967,33
359.563 Ounce 61.190,76
11.560.206 Kilo 1.967.328,72