Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Yên Nhật (JPY)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Yên Nhật (JPY)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 433.508 Lượng 261.540,83 152,09 %
11.560 Gram 6.974,42
359.563 Ounce 216.928,78
11.560.206 Kilo 6.974.422,12