Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Yên Nhật (JPY)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Yên Nhật (JPY)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 286.828 Lượng 108.945,36 62,20 %
7.648,75 Gram 2.905,21
237.903 Ounce 90.362,12
7.648.745 Kilo 2.905.209,63