Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Tenge Kazakhstan (KZT)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Tenge Kazakhstan (KZT)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 966.072 Lượng -75.686,76 -7,35 %
25.762 Gram -2.018,31
801.285 Ounce -62.776,57
25.761.919 Kilo -2.018.313,70