Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Tenge Kazakhstan (KZT)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Tenge Kazakhstan (KZT)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 966.072 Lượng 56.559,74 6,30 %
25.762 Gram 1.508,26
801.285 Ounce 46.912,12
25.761.919 Kilo 1.508.259,66