Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Dirham Maroc (MAD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Dirham Maroc (MAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 22.224 Lượng 1.026,17 4,84 %
592,65 Gram 27,36
18.433 Ounce 851,13
592.646 Kilo 27.364,55