Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Dirham Maroc (MAD)

Giá Vàng gần đây theo Dirham Maroc (MAD)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
08/12/23 UTC 10:10 PM UTC 08/12/23 10:10 PM UTC 24.440 Lượng -307,13 -1,24 % 24.336 24.807
651,72 Gram -8,19 648,95 661,51
20.271 Ounce -254,74 20.185 20.575
651.722 Kilo -8.190,09 648.951 661.509