Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kyat Myanmar (MMK)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kyat Myanmar (MMK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 3.964.486 Lượng 73.849,20 1,90 %
105.720 Gram 1.969,31
3.288.248 Ounce 61.252,45
105.719.633 Kilo 1.969.311,88