Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kyat Myanmar (MMK)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kyat Myanmar (MMK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 5.139.460 Lượng 170.108,53 3,47 %
137.052 Gram 4.536,23
4.262.802 Ounce 141.092,44
137.052.263 Kilo 4.536.227,43