Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kyat Myanmar (MMK)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kyat Myanmar (MMK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/07/24 6.062.507 Lượng 196.177,07 3,34 %
161.667 Gram 5.231,39
5.028.402 Ounce 162.714,37
161.666.866 Kilo 5.231.388,50