Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Kyat Myanmar (MMK)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Kyat Myanmar (MMK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 4.209.796 Lượng 2.093.053,08 98,88 %
112.261 Gram 55.814,75
3.491.714 Ounce 1.736.032,74
112.261.228 Kilo 55.814.748,67