Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Rial Oman (OMR)

Giá Vàng gần đây theo Rial Oman (OMR)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 836,24 Lượng 5,39 0,65 % 828,54 836,42
22,300 Gram 0,14 22,094 22,305
693,60 Ounce 4,47 687,21 693,75
22.300 Kilo 143,84 22.094 22.305