Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Rupee Pakistan (PKR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
30/01/23 615.645 Lượng 232.603,49 60,73 %
16.417 Gram 6.202,76
510.632 Ounce 192.927,39
16.417.190 Kilo 6.202.759,64