Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Rupee Pakistan (PKR)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Rupee Pakistan (PKR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 777.724 Lượng 95.079,33 13,93 %
20.739 Gram 2.535,45
645.064 Ounce 78.861,27
20.739.294 Kilo 2.535.448,68