Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Franc Rwanda (RWF)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Franc Rwanda (RWF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 3.616.345 Lượng 939.087,45 35,08 %
96.436 Gram 25.042,33
2.999.490 Ounce 778.903,60
96.435.857 Kilo 25.042.332,09