Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Shilling Uganda (UGX)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Shilling Uganda (UGX)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 7.717.687 Lượng 125.622,58 1,69 %
205.805 Gram 3.349,94
6.401.251 Ounce 104.194,64
205.804.986 Kilo 3.349.935,34