Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Shilling Uganda (UGX)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Shilling Uganda (UGX)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 7.717.687 Lượng -763.185,84 -9,16 %
205.805 Gram -20.351,62
6.401.251 Ounce -633.006,21
205.804.986 Kilo -20.351.622,27