Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Som Uzbekistan (UZS)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Som Uzbekistan (UZS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 22.073.307 Lượng -1.712.774,32 -7,20 %
588.622 Gram -45.673,98
18.308.175 Ounce -1.420.619,63
588.621.508 Kilo -45.673.981,80