Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Som Uzbekistan (UZS)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Som Uzbekistan (UZS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 22.073.307 Lượng 9.620.335,41 77,25 %
588.622 Gram 256.542,28
18.308.175 Ounce 7.979.356,78
588.621.508 Kilo 256.542.277,56