Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Som Uzbekistan (UZS)

Giá Vàng gần đây theo Som Uzbekistan (UZS)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
08/12/23 UTC 10:10 PM UTC 08/12/23 10:10 PM UTC 29.786.664 Lượng -355.272,09 -1,18 % 29.660.026 30.205.043
794.311 Gram -9.473,92 790.934 805.468
24.705.835 Ounce -294.671,92 24.600.798 25.052.850
794.311.046 Kilo -9.473.922,29 790.934.035 805.467.826