Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Franc Thái Bình Dương (XPF)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Franc Thái Bình Dương (XPF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 250.674 Lượng 4.582,73 1,86 %
6.684,63 Gram 122,21
207.915 Ounce 3.801,03
6.684.629 Kilo 122.206,08