Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Franc Thái Bình Dương (XPF)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Franc Thái Bình Dương (XPF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 244.434 Lượng 87.842,73 56,24 %
6.518,25 Gram 2.342,47
202.740 Ounce 72.859,05
6.518.249 Kilo 2.342.472,83