Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Franc Thái Bình Dương (XPF)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Franc Thái Bình Dương (XPF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 244.434 Lượng 655,69 0,27 %
6.518,25 Gram 17,49
202.740 Ounce 543,85
6.518.249 Kilo 17.485,08