Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Franc Thái Bình Dương (XPF)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Franc Thái Bình Dương (XPF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 244.434 Lượng -5.081,26 -2,04 %
6.518,25 Gram -135,50
202.740 Ounce -4.214,53
6.518.249 Kilo -135.500,35