Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Bảng Anh (GBP)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 1.790,41 Lượng 284,98 18,47 %
47,744 Gram 7,60
1.485,01 Ounce 236,37
47.744 Kilo 7.599,51