Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Bảng Anh (GBP)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 1.942,18 Lượng 158,37 8,96 %
51,791 Gram 4,22
1.610,89 Ounce 131,36
51.791 Kilo 4.223,24