Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
21/09/23 1.883,07 Lượng 318,45 20,35 %
50,215 Gram 8,49
1.561,87 Ounce 264,13
50.215 Kilo 8.492,04