Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 1.790,41 Lượng 61,98 3,51 %
47,744 Gram 1,65
1.485,01 Ounce 51,41
47.744 Kilo 1.652,89