Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Hồng Kông (HKD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Hồng Kông (HKD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 19.104 Lượng 629,20 3,45 %
509,44 Gram 16,78
15.845 Ounce 521,88
509.437 Kilo 16.778,75