Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Hồng Kông (HKD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Hồng Kông (HKD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 16.799 Lượng 312,10 1,89 %
447,98 Gram 8,32
13.934 Ounce 258,86
447.981 Kilo 8.322,61