Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Đô la Hồng Kông (HKD)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Đô la Hồng Kông (HKD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 21.869 Lượng 2.673,29 13,93 %
583,19 Gram 71,29
18.139 Ounce 2.217,30
583.186 Kilo 71.287,79