Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Đô la Hồng Kông (HKD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Đô la Hồng Kông (HKD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 21.869 Lượng 2.818,57 14,79 %
583,19 Gram 75,16
18.139 Ounce 2.337,79
583.186 Kilo 75.161,75