Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Forint Hungary (HUF)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Forint Hungary (HUF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 830.673 Lượng 20.653,44 2,55 %
22.151 Gram 550,76
688.982 Ounce 17.130,50
22.151.281 Kilo 550.758,46