Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Forint Hungary (HUF)

Giá Vàng gần đây theo Forint Hungary (HUF)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 829.784 Lượng 4.133,45 0,50 % 821.266 832.501
22.128 Gram 110,23 21.900 22.200
688.244 Ounce 3.428,39 681.180 690.498
22.127.572 Kilo 110.225,39 21.900.433 22.200.024