Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Bảng Lebanon (LBP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Bảng Lebanon (LBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 3.270.715 Lượng 184.436,12 5,92 %
87.219 Gram 4.918,30
2.712.816 Ounce 152.976,13
87.219.065 Kilo 4.918.296,63