Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Bảng Lebanon (LBP)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Bảng Lebanon (LBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.052.058 Lượng -397.579,20 -11,68 %
81.388 Gram -10.602,11
2.531.457 Ounce -329.762,54
81.388.225 Kilo -10.602.111,95