Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Guarani Paraguay (PYG)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Guarani Paraguay (PYG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 14.106.854 Lượng -1.856.866,09 -11,79 %
376.183 Gram -49.516,43
11.700.592 Ounce -1.540.133,11
376.182.766 Kilo -49.516.429,16