Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Guarani Paraguay (PYG)

Giá Vàng gần đây theo Guarani Paraguay (PYG)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 14.955.040 Lượng 97.650,52 0,66 % 14.814.892 14.958.274
398.801 Gram 2.604,01 395.064 398.887
12.404.100 Ounce 80.993,88 12.287.857 12.406.782
398.801.065 Kilo 2.604.013,76 395.063.773 398.887.316