Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 1.486.198 Lượng 83.941,22 6,05 %
39.632 Gram 2.238,43
1.232.692 Ounce 69.623,04
39.631.955 Kilo 2.238.432,64