Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 1.486.198 Lượng 225.543,20 18,10 %
39.632 Gram 6.014,49
1.232.692 Ounce 187.071,40
39.631.955 Kilo 6.014.485,25