Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo CFA franc Tây Phi (XOF)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo CFA franc Tây Phi (XOF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 1.486.198 Lượng 38.737,09 2,70 %
39.632 Gram 1.032,99
1.232.692 Ounce 32.129,56
39.631.955 Kilo 1.032.989,19