Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo CFA franc Tây Phi (XOF)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo CFA franc Tây Phi (XOF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 1.343.636 Lượng 3.604,27 0,27 %
35.830 Gram 96,11
1.114.447 Ounce 2.989,47
35.830.289 Kilo 96.113,78