Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo CFA franc Tây Phi (XOF)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo CFA franc Tây Phi (XOF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 1.343.636 Lượng 482.864,43 56,24 %
35.830 Gram 12.876,38
1.114.447 Ounce 400.500,34
35.830.289 Kilo 12.876.384,80