Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 5.033,76 Lượng 300,16 6,34 %
134,23 Gram 8,00
4.175,13 Ounce 248,96
134.234 Kilo 8.004,14