Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 3.858,94 Lượng 75,12 1,99 %
102,90 Gram 2,00
3.200,70 Ounce 62,30
102.905 Kilo 2.003,10