Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 3.826,86 Lượng 259,87 7,29 %
102,05 Gram 6,93
3.174,10 Ounce 215,54
102.050 Kilo 6.929,90