Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
23/03/23 3.295,31 Lượng 312,76 10,49 %
87,875 Gram 8,34
2.733,22 Ounce 259,41
87.875 Kilo 8.340,25