Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 2.754,31 Lượng 94,76 3,53 %
73,448 Gram 2,53
2.284,50 Ounce 78,60
73.448 Kilo 2.527,04