Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
27/09/22 2.695,45 Lượng 765,61 39,67 %
71,879 Gram 20,42
2.235,68 Ounce 635,02
71.879 Kilo 20.416,35