Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
21/09/23 3.120,30 Lượng 1.251,63 66,98 %
83,208 Gram 33,38
2.588,06 Ounce 1.038,14
83.208 Kilo 33.376,86